Newtec

Newtec

Fabrieken van de Toekomst

Newtec is een specialist in het design, de ontwikkeling en de productie van materiaal en technologie voor satellietcommunicatie. Elk toestel dat Newtec levert is uniek. Software, hardware en functionaliteit worden aangepast aan de wensen van de klant. De productiesite in Erpe-Mere is er één op maat van deze high mix/low volume-markt.

Newtec doorliep met verve het traject van Made Different en kreeg in 2015 de titel van Factory of the Future. De belangrijkste transformaties hierbij waren zonder twijfel de uitrol van een digital factory, de introductie van end-to-end engineering en de omarming van een human centered productieproces. 

De belangrijkste resultaten die Newtec hiermee wist te boeken zijn:

•Een first pass yield van 95%. Gezien de complexiteit en volumes waarin Newtec handelt een uiterst competitief resultaat.

•De succesvolle invoering van een digital factory-concept in drie lagen, waardoor medewerkers, processen, leveranciers en klanten nauwer met elkaar in de waardeketen verbonden zijn.

•Cross-trained medewerkers in alle afdelingen geven Newtec meer flexibiliteit en laten toe de volledige operationele flow te optimaliseren.

Update januari 2018

Uitdagende, actieve jobs

Newtec verdubbelde sinds 2015 zijn fabrieks-omzet reeds, waarbij het bedrijf er tegelijkertijd in slaagde de omzet per werknemer (oftewel: de productiviteit) met meer dan 20% op te krikken.

Guy De Winne (Plant Manager): “Ons bedrijf heeft in de periode 2012-2015 via het Made Different-programma een kader gecreëerd waarbinnen we sindsdien werken. Digitalisering van de processen is hierbij cruciaal gebleken. De bereikte doorbraken binnen dit kader hebben ons in staat gesteld om de sterke personeelsgroei van de laatste twee jaren op een professionele, inclusieve manier aan te pakken.”

Meer personeel wil echter niet zeggen meer leidinggevenden! Door in te zetten op zelfredzaamheid en zelfsturing op de werkvloer werd de nood aan extra leidinggevenden quasi geëlimineerd.

Er werd expliciet gekozen voor een model van maximale jobrotatie. Hiervoor werd inspiratie gezocht bij Karasek, die een aanpak schetst om werknemers te laten evolueren naar uitdagende en actieve jobs. Onder andere werd gekozen voor het installeren van lang-cyclisch werk (1 week). Newtec-medewerkers weten ondertussen dat ze regelmatig uitgedaagd worden, en worden getraind om correct te reageren wanneer ze uit hun comfortzone gehaald worden.

Ten slotte werden de afgelopen jaren belangrijke investeringen doorgevoerd in zowel technologie en productiecapaciteit als in verhoogde flexibiliteit. Zo zijn – na een eerdere verdubbeling van de productiecapaciteit in 2015-2017 - momenteel verdere investeringen in uitvoering om de komende twee jaren opnieuw een capaciteitsgroei van 60% te realiseren.

Guy De Winne:

“Sinds 6 maanden leveren we aan Panasonic modem-apparatuur voor multimedia/entertainment op vliegtuigen. Deze producten werden door Newtec ontwikkeld, met de bedoeling de productie over te dragen naar de Panasonic Osaka-plant in Japan. Newtec werd echter gevraagd om ook de volume-productie zelf op te nemen in Erpe-Mere, teneinde de benodigde kwaliteit te kunnen blijven garanderen.”