Boot camp Flexibiliteit verhogen met betrokken medewerkers

Boot camp Flexibiliteit verhogen met betrokken medewerkers

Acht Vlaamse maakbedrijven zijn begin oktober ingestapt in een nieuwe bootcamp van Agoria en Sirris in samenwerking met Flanders Synergy. Tijdens 4 interactieve sessies bij zorgvuldig geselecteerde gastbedrijven gaan ze samen aan de slag op weg naar een verhoogde betrokkenheid. Wat waren de sleutels tot succes van deze bootcamp?

Strategische keuzes

Tijdens de eerste sessie, waarvoor Factory of the Future 2015-laureaat Provan onze gastheer was, werd ingezoomd op de manier waarop strategische keuzes de structuur van de organisatie bepalen. De impact hiervan op leiderschapsstijl, teamorganisatie en medewerkers komt aan bod tijdens de volgende 3 sessies. De bootcamp vertrekt vanuit de roadmap innovatieve arbeidsorganisatie, die als rode draad fungeert. Dat wetenschappelijk onderbouwd model biedt een praktische kapstok om een actieplan te ontwikkelen voor het bedrijf, waarbij effectieve resultaten behaald worden.

Praktische cases

Een bootcamp is meer dan een theoretisch kader, al begint het wel bij een concrete werkmethodiek. Het betekent ook zelf actief aan de slag gaan, zowel tijdens de 4 halve dagen als tijdens de tussenperiodes waarin gewerkt wordt aan gezamenlijk afgesproken huiswerk.

Niet alleen het model komt aan bod, ook de ervaringen van de 4 gastbedrijven en de onderlinge interactie zetten de deelnemers op weg. Door elkaar feedback te geven, uit te dagen op ideeën en voorstellen, krijgt elk deelnemend bedrijf, meestal vertegenwoordigd door 2 deelnemers, een extern klankbord van peers die vergelijkbare situaties in hun bedrijf meemaken. Met telkens een tussentijd van drie of vier weken krijgen de deelnemers de kans intern de dialoog te voeren, het huiswerk aan te pakken en zelf vorm te geven aan hun actieplan.

Tijdens de eerste sessie ontdekten de deelnemers al dat ze niet alleen staan met hun vragen; dat andere bedrijven gelijkaardige uitdagingen hebben en dat andere bedrijven andere technieken hanteren om deze problemen aan te pakken. Samen met de concrete voorbeelden van de gastbedrijven leidt dat tot ideeën voor elk bedrijf, soms gelijkaardig, vaak toch net nog wat verschillend. Ideeën om betrokkenheid te stimuleren, door de organisatie-inrichting (structuur, hiërarchie, processen, overlegmomenten, …) anders op te zetten en medewerkers aan te moedigen of te sturen om hun rol anders in te vullen.

Work in progress

De begeleiders van Flanders Synergy, Sirris en Agoria laten de deelnemers ook niet aan hun lot over. Met huiswerkopdrachten die gepresenteerd en bediscussieerd worden, krijgen de deelnemers de kans om hun ideeën te toetsen aan die van andere bedrijven, maar ook om feedback van andere deelnemers en van de begeleiders te krijgen. Dit biedt de unieke kans om meer dan 20 industriële professionals naar de bedrijfsuitdagingen en het plan van aanpak, dat work in progress is, te laten kijken. Met een looptijd van 3 maanden, moet dit leiden tot een concreet plan van aanpak dat de deelnemers kunnen hanteren om te komen tot een verhoging van de flexibiliteit van de organisatie, dankzij betrokken medewerkers.

Meer weten? Neem gerust contact op met Robrecht Janssens of Paul Peeters. In januari 2016 start een nieuwe editie van deze bootcamp.

Made Different, met de steun van

Deel dit artikel