Goed bezig als verspanend bedrijf? De productiebarometer vertelt het u!

Goed bezig als verspanend bedrijf? De productiebarometer vertelt het u!

Al sinds midden jaren 1990 geeft Sirris bedrijven advies in verspanende productietechnologie. Naast concreet advies bij actuele problemen wordt ook de state of the art opgevolgd om investeringsvraagstukken te ondersteunen. Recent leidde dit nog tot de publicatie van de technologische roadmap voor de sector metaalbewerking.

Uw positie in één oogopslag

Nu hebben de Sirris-adviseurs hun kennis en ervaring gebundeld in de Productiebarometer voor de verspanende industrie. De Productiebarometer peilt naar het bedrijfsniveau op zes gebieden: offertefase, programmering, productieopstart, gereedschappen, automatisering en kwaliteitscontrole. Hiervoor wordt de productie doorgrond (aard, aantallen, technologie, werkmethoden, etc.) via interviews, observatie en procesanalyse. Het huidige bedrijfsniveau wordt vervolgens afgezet met de beschikbare state of the art en met het niveau bij concurrerende bedrijven en voorlopers in de maakindustrie. Dit leidt tot een grafische voorstelling die in één oogopslag laat zien hoe goed men bezig is (zie onderstaand, fictief voorbeeld).

Productiebarometer

Strategische hulp

De Productiebarometer is echter meer dan een grafische voorstelling. Het geeft gedetailleerd weer welke concrete stappen gezet kunnen worden om op korte en lange termijn het niveau in elk gebied te verhogen. De Productiebarometer is een handig hulpmiddel om zowel de verbeterpunten op korte termijn aan het licht te brengen, als een langetermijnstrategie (bijv. investeringen) uit te bouwen.

De Productiebarometer sluit aan bij de initiatieven en projecten rond Made Different (http://www.madedifferent.be) en Nieuw Industrieel Beleid (Agentschap Ondernemen). Doelstelling is om de maakindustrie te ondersteunen bij het definiëren van concrete stappen in de richting van de 'Fabriek van de Toekomst'.

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met één van onderstaande personen!

Contact

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Doorbraaktechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

Logo Nieuw Industrieel Beleid  Logo AO

Deel dit artikel