Kosten berekenen van complexe stukken

Kosten berekenen van complexe stukken

Recent ontwikkelde methodes laten toe de kost of offerteprijs van complexe onderdelen te berekenen "met een druk op de knop", binnen een foutenmarge van 10%.

Enkele interessante vaststellingen rond kostprijsberekening:

  • 64% van de bedrijven hebben reeds orders verloren omdat ze hun kosten te hoog inschatten.
  • 93% van de bedrijven hebben reeds verlies geleden op orders omdat de kosten te laag ingeschat waren.
  • Voor plaatwerk volstaat vaak een model met slechts 5 parameters (lengte, dikte,…) die uit een tekening kunnen afgelezen worden (zonder softwaremiddelen), om te komen tot een afwijking van de kost van minder dan 9%.
  • Voor freeswerk van niet alleen complexe, maar ook nog eens "unieke" stukken kan een model opgesteld worden met behulp van een neuraal netwerk. Zo een model wordt op 5 minuten ingevuld en levert een gemiddelde afwijking van 14%.

Meer info over deze methodes is te verkrijgen in de white paper "Intelligente Kostenraming van productieprocessen", aan te vragen bij Tom.Jacobs@sirris.be

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Doorbraaktechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

 

Deel dit artikel