Masterclass - Creating Innovation Flow through Lean Product Development

Masterclass - Creating Innovation Flow through Lean Product Development

Tijdens deze masterclass over lean product development leer je hoe je het productontwikkelingsproces lean kan maken. Gastspreker is niemand minder dan Dantar Oosterwal, die dit als manager van de productontwikkeling bij Harley-Davidson wist te realiseren en hierover het intrigerende werk 'The Lean Machine' schreef. Op basis van zijn rijke ervaring toont hij de weg en leert hij je hoe je dit ook kan doen. (voertaal = Engels)

Het ontwikkelingsproces van nieuwe producten is niet eenvoudig. Voor de meeste managers is het op tijd en binnen budget ontwikkelen van nieuwe producten een continue strijd. Daarom komt Dantar Oosterwal op 12 april naar Mechelen voor een unieke masterclass rond het thema 'lean product development'. Dantar Oosterwal is expert in het toepassen van lean methoden in de ontwikkeling van nieuwe producten. Hij is auteur van het boek 'The Lean Machine', waarin de toepassing van lean principes en het daaraan verbonden veranderingsproces voor kenniswerkers worden gepresenteerd. 

De masterclass steunt grotendeels op de praktijkervaring die Dantar Oosterwal opbouwde in het verbeteren van het productontwikkelingsproces bij Harley Davidson. Als Director Product Development van Harley-Davidson Motor Company zorgde hij met de invoering van lean product development voor enkele indrukwekkende resultaten. Dankzij deze nieuwe manier van ontwikkelen kon het bedrijf zijn time-to-market halveren en verviervoudigde het aantal nieuwe productlanceringen. Later herhaalde hij dit succes als Vice President Innovation bij Sara Lee door te zorgen voor een vijfvoudige stijging van de inkomsten uit nieuwe producten.

Dantar Oosterwal zal met de aanwezigen de lessen delen die hij leerde uit zijn avontuur bij Harley-Davidson en vertellen hoe hij de principes van lean wist toe te passen in een bedrijfsomgeving die eigenlijk niet wilde veranderen.  

In deze masterclass komen uitgebreid de complexiteiten, uitdagingen en valkuilen aan bod die gepaard gaan met het creëren van organisatorische verandering om het innovatieproces te verbeteren. Tevens gaat hij dieper in op de voornaamste principes van lean en kennisgebaseerde productontwikkeling en legt hij uit hoe je deze kan inzetten om de omzet en de winstgevendheid van een onderneming te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over Dantar Oosterwal en de topics van de masterclass.

Het programma, de gedetailleerde info en het inschrijvingsformulier vind je hier.

Deze masterclass wordt georganiseerd binnen het project "Snelheid als competitief wapen” in het kader van Vlaanderen in Actie Nieuw Industrieel Beleid en met steun van het Agentschap Ondernemen

 

 

.

 

Deel dit artikel