Papier en pen vechten terug in het digitale tijdperk

Papier en pen vechten terug in het digitale tijdperk

Computers zijn zo ingeburgerd, dat pen en papier steeds vaker blijven liggen. Volgens het magazine EOS heeft dit ook zijn nadelen, want handgeschreven notities kunnen het geheugen en de creativiteit prikkelen.

Volgens hersenwetenschapper Marieke Longcamp leren kinderen en volwassenen makkelijker nieuwe lettertekens als ze die op de ouderwetse manier vormen, dus niet aan via een klavier. Dit kon ze staven door proefpersonen onbekende lettertekens uit talen uit Noord-India en Bangladesh aan te leren.

Eén groep proefpersonen oefende de letters met de hand, de anderen gebruikten een speciaal toetsenbord. Onmiddellijk na de training en enkele weken later controleerden de wetenschappers het leereffect. Wie met de hand had geschreven, bleek beter te scoren: het lukte beter om de aangeleerde lettertekens van gespiegelde kopieën te onderscheiden. Dit is een van de typische struikelblokken voor kinderen in het eerste leerjaar en ook kinderen met dyslexie hebben daar vaak problemen mee. Het zuivere leren schrijven met een klavier zou dus wel eens lees- en spelproblemen in de hand kunnen werken.

Het lijkt dan ook zinvol om leerlingen in het eerste leerjaar hun eerste letters met een pen en papier te laten oefenen. Waar het verschil tussen letters vormen met een toetsenbord onbestaande is, moet de leerling het exacte verloop van de letter met zijn eigen hand uitvoeren. Zo wordt elk letterteken aan een unieke lichaamsbeweging gekoppeld. Dat is een cruciaal voordeel vergeleken met het typen op een klavier.

Ten slotte blijkt ook dat leerlingen van de basisschool duidelijk betere opstellen schrijven als ze dat met de hand doen.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst" in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen. Aan dit project werken de volgende partners mee: Flanders’ Synergy, Universiteit Antwerpen, Agoria en Sirris.

 

 

Deel dit artikel