Premanus test AIM-prototype bij industriële partners Fiat en SKF Schweinfurt

Premanus test AIM-prototype bij industriële partners Fiat en SKF Schweinfurt

Binnen het Europese project Premanus werd een prototype ontwikkeld, waarbij Asset Information Management (AIM) via een cloud gebaseerde informatieservice wordt geïmplementeerd. Dit prototype wordt geïmplementeerd en getest bij twee partnerbedrijven, Fiat en SKF Schweinfurt, om zo informatie van de lifecycle van product toegankelijker te maken en efficiënter in gebruik.

Door een inefficiënte uitvoering van verwerkingsprocessen verliezen bedrijven heel wat geld aan onderhoud en servicemanagement. Asset Information Management kan hiervoor een oplossing bieden dankzij de realisatie van transparante en veilige toegang tot informatie uit verspreide gegevensbronnen van verschillende organisaties. Zo wordt samenwerking eenvoudiger en verloopt dienstverlening efficiënter. Het doel van het Europese FP7-project Premanus is deze asymmetrische verdeling van informatie in de End-of-Life (EoL)-terugwinning van producten door OEM's en onderaannemers met elkaar verbinden, met de nadruk op herfabricage.

Fiat

De Fiat Group herwerkt voertuigmotoren in zijn site in het Franse Garchizy. Aan het einde van de levenscyclus van een voertuig belandt de motor via het Fiat-dealernetwerk in deze fabriek. Daar wordt hij ontmanteld, de onderdelen gereinigd en de belangrijkste stukken gerestaureerd of vervangen door nieuwe. Deze herfabricage houdt rekening met de verschillende soorten slijtage van motoronderdelen. Na een laatste kwaliteitscontrole worden de motoren verkocht aan interne klanten van Fiat, zoals GA, Fiat Powertrain, FPT Industrial, CRF en FGA Aftersales. Elk jaar worden op deze manier duizenden motoren geproduceerd, die allemaal een officiële Fiat-garantie van 1 of 2 jaar krijgen.

Uitdaging

Tot nu toe wordt elke motor die in de fabriek in Garchizy arriveert eerst uit elkaar gehaald en onderzocht voor mogelijke herfabricage. Motoren die hiervoor niet in aanmerking komen, blijven gedemonteerd en herbruikbare delen worden in het magazijn opgeslagen. De overblijvende delen worden gerecycleerd. Dankzij de referentiegegevens en gegevens van de levensduur van de motor kan al een en ander besloten worden over het potentieel van herfabricage, nog voordat de motor uit elkaar gehaald wordt. Zo kan een efficiënter verwerkingsprocedé ontworpen worden.

SKF Schweinfurt

SKF produceert kogellagers voor tandwielkasten van windturbines, maar beperkt zich niet tot deze activiteit en biedt verschillende diensten aan die te maken hebben met windturbines. De tandwielkast is het op twee na duurste onderdeel van een windturbine, na de mast en wieken, en moet twee tot drie keer vervangen worden tijdens de 20 jarige levensduur van een turbine. Daarom wil SKF zijn dienstenaanbod uitbreiden met herfabricage van windturbinetandwielkasten. SKF wil deze service aanbieden voor elke mogelijke tandwielkast, ongeacht of deze SKF-lagers bevat of niet.

Uitdaging

De herfabricage van windturbinetandwielkasten die gekocht worden op de vrije markt betekent een groot financieel risico voor SKF, wanneer de recyclagekost niet kan ingeschat worden. Welke componenten geïnstalleerd werden en aan welke druk de tandwielkast blootgesteld werd tijdens zijn levensduur zijn immers niet gekend. Om dus een redelijke kostenraming te kunnen maken voor herfabricage, moeten referentiegegevens en gegevens over het gebruik van de windturbine, verkregen via de monitoringsystemen (olietemperatuur, ...), geëvalueerd worden. Dan kan op basis van bijkomende informatie zoals aankoopprijzen van reserveonderdelen, een geschatte kost voor herfabricage berekend worden. Zodoende is voor SKF toegang tot specifieke informatie over verschillende tandwielkasten van verschillende OEM's en toeleveranciers één van de grootste uidagingen in herfabricage.

Implementatie prototype

In het kader van de implementatie van het protype zullen beide ondernemingen hun bestaande bedrijfsprocedés aanpassen of nieuwe opzetten. Vervolgens zal de oplossing geëvalueerd worden tijdens testoperaties bij de twee industriële partners. Vanuit Premanus zullen de testen ondersteund worden, om zo bijkomende vereisten op te sporen voor AIM. De focus zal speciaal liggen op de integratie van AIM in bestaande bedrijfsprocedés  in IT-systemen zoals MES, EAM, CRM en ERP.

The PREMANUS project (285541) is co-funded by the European Union under the Information and Communication Technologies (ICT) theme of the 7th Framework Programme for R&D (FP7).

Deel dit artikel