Productie in de innovatie-economie (PIE): Een MIT-studie over de toekomst van de Amerikaanse productie

Productie in de innovatie-economie (PIE): Een MIT-studie over de toekomst van de Amerikaanse productie

Boston, MIT conference “the future of manufacturing in US” – 7/8 mei 2012.

MIT (Massachusetts Insitute of Technology, Boston) startte in 2011 met een 3M$ studie over de huidige toestand en de toekomst van de maakindustrie in de US en de relatie tot innovatie.

Een eerste observatie is dat het aantal jobs in de maakindustrie met 1/3 is gezakt van 18 tot 12 miljoen sinds 1989 met het grootste aandeel in California.

Een belangrijke vraag die naar voor komt is: kunnen landen of regio’s overleven als “pure innovators” met een focus op R&D, design and diensten zoals logistiek terwijl het fysiek produceren, “maken” wordt overgelaten aan andere landen/regio’s? Meer en meer groeit het geloof dat dit niet duurzaam is. De vraag is dan, in welke technologieën te investeren om de maakindustrie te transformeren. Ook is de vraag of de nieuwe industrieën (zoals clean tech, smart medical devices, bio, …) een dichte integratie vragen van productie en R&D?

 

Een tweede observatie, gebaseerd op interviews met +140 bedrijven, geeft een overzicht van de meest beloftevolle technologieën van de toekomst, waaronder (1) Smart automation; (2) Lichtgewicht materialen; (3) precisie manufacturing; enzovoort. Dit zijn thema’s die we misschien met ander gewicht ook lokaal in Vlaanderen zien terugkomen. In de US wordt het begrip Advanced Manufacturing eerder gebruikt dan het Europese “alternatief” Factories of the Future. Met de bedenking de advanced manufacturing niet hetzelfde is als manufacturing advanced products.

Een derde aandachtspunt is de omzetten van innovatie naar industrieel succes. Is de USA hiermee succesvoller dan Europa? In ondernemerschap?

Een laatste punt dat vermeld werd zijn 4 grote trends in productie en product development: (1) Design van materialen (voorbeeld: nanomaterialen); (2) Continue productie (voorbeeld: slimme automatisering); (3) Bundelen van producten (voorbeeld: integreren van diensten of van software); en (4) Recycling (voorbeeld: op verschillende momenten in de productieflow)

Het finaal rapport, dat een advies moet leveren aan de president van de USA, wordt verwacht binnen enkele maanden. U kan het project ook volgen via mit.edu/pie/. Een update van dit verhaal zal ook worden gepresenteerd op de MIT Europe conferentie in Brussel op 3 en 4 oktober 2012.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel