RoboJob komt tegemoet aan vraag naar automatiseringsoplossing voor klauwopspanning

RoboJob komt tegemoet aan vraag naar automatiseringsoplossing voor klauwopspanning

RoboJob heeft een geoptimaliseerde versie van een be- en ontlaadsysteem voor machines met klauwopspanning. Het nieuwe systeem wil een antwoord bieden op de vraag naar dergelijke systemen vanuit de industrie.

Enige tijd geleden bestudeerde Sirris in een collectief onderzoek rond compleetbewerken het be- en ontladen met een robotcel tussen machines. Bij het in bedrijf nemen van een ‘klassieke’ be- en ontladingscel bleek dat een dergelijk systeem veel te wensen overlaat op het gebied van flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, waardoor niet bruikbaar voor een verspaningsbedrijf dat geconfronteerd wordt met kleine series en niet over de nodige robotkennis beschikt.

Na het in kaart brengen van de punten waarop verbeterd moet worden om dit te veranderen, ging Sirris na welke commercieel beschikbare be- en ontlaadsystemen voor machines met klauwopspanning het beste tegemoet komen aan deze vereisten. Het nieuwe IRS-CW systeem van RoboJob, spin-off van Aluro CNC uit Heist-op-den-Berg, bleek het best te voldoen. Dit systeem, ontwikkeld vanuit de eigen noden van verspaningsbedrijf Aluro, lost een groot aantal van de klassieke bezwaren op (maar niet allemaal). Met de aanschaf van dit be- en ontlaadsysteem wil Sirris in samenwerking met RoboJob onderzoeksprojecten uitvoeren om het systeem verder te verbeteren en, gezien de vraag naar dergelijke systemen, aan verspanende bedrijven de mogelijkheid bieden om na te gaan of deze oplossing ook bij hen de rentabiliteit kan verhogen.

De IRS-CW wordt ondertussen ingezet in het VIS-traject Smart Factory en kan door bedrijven gebruikt worden om proeven uit te voeren.

Contact: Jan Kempeneers

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Vlaggenschepen voor fabrieken van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

Deel dit artikel