Smartphones en sociale media doen grens tussen werk en privé vervagen

Smartphones en sociale media doen grens tussen werk en privé vervagen

Nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de IT-sector. Uit een onderzoek* door de organisatie van Infosecurity.be, de IT-vakbeurs die plaatsvindt op 20 en 21 maart te Brussels Expo, blijkt dat werknemers anno 2013 in hoge mate privétoestellen (computer/mobiele telefoon) voor het werk gebruiken, regelmatig thuiswerken tijdens de kantooruren en werkmails in het weekend checken. Dit gaat gepaard met het veelvuldig gebruik van (verschillende) populaire ‘mobile devices’ als smartphones en tablets, en een gemiddeld dagelijks internetgebruik van 6,5u op werkdagen en 5u in het weekend, waarvan een belangrijk aandeel aan sociale media wordt besteed.

De studie zal uitgebreid worden besproken door Johan Jacobs, adviseur bij Sirris (het collectief centrum van de technologische industrie) en keynotespreker op het seminarie van Infosecurity.be, op de eerste dag van de beurs om 10.30u in Paleis 8.

76% van de geënquêteerden zegt af en toe van thuis uit te mogen werken in plaats van op het bedrijf. Vooral bij de 40-49-jarigen ligt dit aandeel hoog (87%). Hierbij is er geen opmerkelijk verschil tussen grote en kleine bedrijven. Wel kan een correlatie worden vastgesteld tussen opleidingsniveau en van thuis werken: hoe hoger opgeleid, hoe groter het aandeel mensen dat van thuis mag werken (83% van de universitairen, 72% van de bachelors, 65% van de personen met een diploma in het secundair/voortgezet onderwijs).

Zo’n 8 op de 10 ondervraagden beschikt over een smartphone. 64% van de respondenten met een privé-smartphone, gebruiken deze voor het werk en 8% zegt dit in de toekomst te zullen doen. Onder zij die een smartphone hebben van het werk (2/3), mag 92% dit toestel ook gebruiken voor prive-doeleinden. Het toestel wordt, behalve om te bellen en smsen, vooral gebruikt om mails te lezen. Gemiddeld zouden de smartphone-gebruikers zelfs in het weekend één vijfde van hun smartphonegebruik besteden aan het lezen van werk e-mails!

Sociale media blijven het goed doen. Maar liefst 93% van de ondervraagden heeft een profiel op minstens één van de bestaande sociale media. Facebook wordt nipt ingehaald door LinkedIn als meest gebruikte medium. 70% van de respondenten geeft aan tijdens de werkuren toegang te hebben tot sociale media. Uit dit hoge percentage en de grote populariteit van LinkedIn, een eerder beroepsgericht netwerk, kan worden afgeleid dat sociale media vandaag werkelijk een plaats hebben opgeëist in het professionele leven, los van het gebruik voor marketingdoeleinden. Ondanks deze nieuwe realiteit, zegt maar 47% van de ondervraagden dat er op het werk een ‘social media policy’ bestaat, wat inhoudt dat het bedrijf heeft vastgelegd en gecommuniceerd wat wel en niet kan op sociale media tijdens (en na) de werkuren.

Social IT: wat betekent dit voor de IT-manager?

Hoewel deze evolutie op uiteenlopende vlakken interessante vragen opwekt, draait het er op de vakbeurs Infosecurity.be vooral om wat de gevolgen zijn voor de IT-afdeling van een bedrijf. Volgens Johan Jacobs springt vooral in het oog dat werknemers privé smartphones en/of tablets gebruiken voor werkgerelateerde zaken en omgekeerd. “Wat mag van de werknemer worden verwacht? Wat mogen we als werkgever toelaten? Wat moeten we verbieden? Wat zijn de risico”s op vlak van databeveiliging? Hoe moeten we daar mee omgaan? Veel bedrijven worstelen met deze problematiek,” zegt de keynotespreker. “Het is wat balanceren op de smalle koord tussen vrijheid en veiligheid. Zowel werkgevers als werknemers verwachten meer flexibiliteit. Het is bijvoorbeeld ook niet onlogisch dat personeelsleden, eens ze vaker van thuis uit beginnen werken, dat ook van op al hun toestellen willen kunnen doen. Met de komst van de generatie Y op de werkvloer, lijkt deze evolutie zich nog te gaan versterken. Als bedrijf moet je hierop kunnen inspelen, er maximaal de voordelen uithalen, maar ook de problemen erkennen en trachten op te lossen.” Met het kernwoord “Sociale IT” willen de beurzen Infosecurity.be, Storage Expo en Tooling Event bedrijven aanmoedigen om hun IT-beleid aan te passen en op deze trend in te gaan.

Even goed kunnen we ons afvragen waarom 24% van de medewerkers vandaag nog niet van thuis mag werken, of 30% absoluut geen toegang tot sociale media heeft op de werkcomputer. Social IT inbrengen in de organisatie betekent dat barrières die bestaan tussen de IT afdeling en de rest van de organisatie verdwijnen. Het biedt de mogelijkheid voor deze twee werelden om veel nauwer samen te werken. Het openstellen, toestaan en/of gebruik maken van social media als communicatieplatform tussen medewerkers onderling en tussen deze laatsten en de IT-organisatie biedt namelijk een dieper inzicht in de exacte behoefte van de individuele gebruikers. Dit kan echter niet zomaar; er is nood aan een afgestemd IT-beheer, aangepaste beveiliging en een goede infrastructuur.

De beurzen Infosecurity.be, Storage Expo BE en Tooling Event BE willen aan IT-managers en -specialisten een antwoord bieden op de IT-vraagstukken van vandaag. Behalve op de beursvloer, zullen ook tijdens het inhoudelijke programma inzichten en tips worden gedeeld om zo goed mogelijk met deze actuele evolutie om te gaan.

Meer informatie over de beurzen:
www.infosecurity.be
www.storage-expo.be
www.toolingevent.be

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst" in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen. Aan dit project werken de volgende partners mee: Flanders’ Synergy, Universiteit Antwerpen, Agoria en Sirris.

 

 

 

Deel dit artikel