Vereist de genetwerkte fabriek meer kapitaal ?

Vereist de genetwerkte fabriek meer kapitaal ?

De krachten bundelen in een open netwerk opent de deur naar businessopportuniteiten. Maar wat is het gevolg voor het kostenplaatje van R&D? Is de genetwerkte fabriek een dure aangelegenheid?

Op die vragen kan een grote speler uit de farmaceutische industrie uit ervaring een antwoord geven: open innovatie kost meer dan gesloten innovatie. Maar dat is niet het einde van het verhaal. De initiële investering biedt namelijk aanzienlijke voordelen.

  • Dankzij open innovatie komt uw product of dienst sneller op de markt.

Innovatie is vaak een race tegen de klok. Als eerste op de markt komen, is meer dan alleen een prestigezaak. Studies wijzen uit dat het terugverdieneffect groter is voor de primus op de markt. De snellere marktintroductie biedt dus een aanzienlijk concurrentieel voordeel.

  • Zonder de kennis van netwerkpartners zou de innovatie niet kunnen worden gerealiseerd.

Als uw eigen R&D-mogelijkheden ontoereikend zijn, kan de bundeling van expertise met specifieke partners u vooruithelpen. Bovendien bestaat het risico dat geen stappen ondernemen een prijs heeft: wat als een concurrent wel de investering doet?

  • Kleinere bedrijven hebben niet altijd de middelen om innovatie op wereldniveau naar buiten te brengen.

Verschillende technologieën combineren, de faciliteiten om ze uit te diepen, de laatste engineeringsfase … vaak zijn ze niet binnen het bereik van één enkele speler

Voor mechatronica kan bijvoorbeeld Sirris of Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) voorzien in simulatiesoftware om testen te doen. Niet elke kmo beschikt over de vereiste mogelijkheden. Beschikken over een partner in een netwerk, die de investering voor zijn rekening neemt, opent nieuwe mogelijkheden.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen

 

 

Deel dit artikel