Een snelle evaluatiemogelijkheid van businessopportuniteiten in een land

Een snelle evaluatiemogelijkheid van businessopportuniteiten in een land

Professor Hidalgo van MIT presenteerde tijdens de MIT-conferentie in Brussel zijn Atlas of Economic Complexity. Deze vernieuwende benadering groepeert landen en hun exportproducten in clusters, wat resulteert in fascinerende inzichten in het innovatie- en groeipotentieel van deze landen op middellange termijn.

Het model is gebaseerd op een eerste hypothese dat landen die meer gediversifieerd produceren en minder alomtegenwoordige producten maken over een rijker innovatiepalet en economische groeimiddelen beschikken. Op basis van een tweede hypothese - dat sectoriële groei en innovatie in een land zich verspreidt via aangrenzende sectoren - laat de atlas toe dieper inzicht te krijgen in deze landen.

Daarnaast maakt de Atlas of Economic Complexity  de sectoriële clustering van een land heel zichtbaar en vergelijkbaar. Dankzij kaarten is het mogelijk geselecteerde assen van sectoriële innovatie te identificeren op middellange termijn voor sectoren die grenzen aan de bestaande activiteiten. Het werk kan een gids zijn bij de ontwikkeling van de best aangepaste regionale of sectoriële benadering door overheden en ontwikkelingsactoren.

Het interactieve dataplatform is te vinden op de website van MIT: http://atlas.media.mit.edu/

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel