Lerend Netwerk Doorlooptijdverkorting

Lerend Netwerk Doorlooptijdverkorting

Kortere doorlooptijden realiseren brengt voor uw bedrijf heel wat directe en indirecte voordelen mee, zoals minder spoedorders en lagere voorraden, maar ook minder overhead en een hogere productiviteit.

Sirris brengt bedrijven samen om rond doorlooptijdverkorting voor de operationele productieprocessen - kantoor en werkvloer - ervaring met elkaar uit te wisselen.

Wist u dat doorlooptijden van orders tot 80 procent kunnen worden verkort? In de praktijk betekent dit niet alleen minder spoedorders en extra transporten, lagere voorraden en magazijnruimte, maar ook een minder complexe planning (ERP, schedulers, …) en geen dagelijkse planningsvergaderingen, een betere customer service, … Uiteindelijk leidt dit tot minder overhead, een hogere productiviteit en meer sales.

Daarom organiseert Sirris ervaringsuitwisselingen op het gebied van doorlooptijdverkorting en zoeken we hiervoor geïnteresseerde bedrijven!   

De sessies vinden plaats bij een van de leden, bij een derde bedrijf, of bij Sirris Gent.  

Meer informatie en inschrijvingen op de Sirris website.