Het nut van uitdaging en autonomie

Het nut van uitdaging en autonomie

De medewerkers van een bedrijf zijn bepalend voor het succes ervan. Wanneer zij hun job als uitdagend en zinvol ervaren, zullen ze zich ook meer inzetten. Met ons Made Different-programma helpen we bedrijven om intensiever te focussen op de behoeften van de mensen in hun bedrijf zodat er een perfecte balans ontstaat tussen de verplichtingen en de autonomie van de werknemers.

Het Demand-Control model van Karasek is een van de bekendste modellen over werkdruk en werkstress. Het benadrukt twee aspecten van werk: de dimensie van de taakeisen (demand) en de eigen ruimte voor regelmogelijkheden (control). De taakeisen omvatten de eisen die aan het werk worden gesteld zoals werktempo, beschikbaar (moeten) zijn, hoge tijdsdruk, complexiteit van het werk, mentale belasting door de job, ... De regelmogelijkheden hebben betrekking op de vrijheid die iemand heeft om het eigen werk te sturen en te organiseren, de competenties die iemand ontwikkeld heeft, de verantwoordelijkheden die iemand mag opnemen binnen de context van de onderneming, …

In situaties van evenwicht en voldoende stimulans, ontstaat de motivatie om te groeien. Bij situaties van onevenwicht tussen gestelde verwachtingen en mogelijkheden is er een duidelijk risico op werkstress of onderbenutting. Uit dat onevenwicht geraken is een belangrijke uitdaging voor organisaties die streven naar betrokken medewerkers die tevens duurzaam inzetbaar zijn.

 

Diamonds in the rough

Medewerkers die ‘overgekwalificeerd’ of ‘onderbenut’ zijn, dreigen wel eens af te haken. Om deze groep diamonds in the rough toch bij het werk te betrekken en hun potentieel volledig te benutten, moet u weten welke behoeften ingelost moeten worden om ze op een niveau van uitdaging te krijgen. Met een goed competentiemanagementsysteem hebt u als bedrijf zicht op de waarde die deze mensen kunnen toevoegen. Deze groep kan verder kijken dan hun neus lang is, kan een zinvolle bijdrage leveren, maar wordt daar vandaag waarschijnlijk gewoon niet om gevraagd. Hun ‘onderbenutte’ competenties kunnen ze vermoedelijk ergens anders aanspreken en inzetten (bijvoorbeeld in hun vrije tijd of in een bijberoep), wat jammer is voor de onderneming. Het zijn medewerkers met meerwaarde die we kunnen stimuleren tot zelfontplooiing.

 

Een mensgerichte organisatiecontext

Medewerkers die in een stressvolle situatie zitten, ervaren een onevenwichtige balans tussen wat hen gevraagd wordt en wat ze kunnen opleveren. De context, hun ontwikkelde competenties, de processen en andere organisatiefactoren verhinderen hen om hun werk te organiseren en te structureren om zo efficiënt te kunnen werken en resultaten op te leveren. Dergelijke slopende situaties zijn onhoudbaar voor individuele medewerkers. Als onderneming biedt u hier best maatwerk om voor elke medewerker te zoeken naar de autonomie en zelfsturing die nodig zijn om de medewerker comfortabeler te kunnen doen werken. Processen aanpassen, beslissingsmogelijkheden geven, vrijheden bepalen zijn onderdelen van een mensgerichte organisatiecontext, die ook deze groep medewerkers van stress naar een motiverende uitdaging en voldoening brengen.

 

Omdat mensen de onderneming zijn, besteedt u er maar beter voldoende aandacht aan.

Meer weten over hoe het Made Different-programma uw organisatie kan helpen bij deze Human Centered Production-transformatie, kijk dan zeker op de website of neem contact met ons op.

 

Robrecht Janssens

Seth Maenen

Deze blog kwam tot stand met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Auteur: Robrecht Janssens

Deel dit artikel