Leer uit andermans ervaring en verkort uw doorlooptijd!

Leer uit andermans ervaring en verkort uw doorlooptijd!

Heeft uw bedrijf baat bij kortere doorlooptijden? Uw klanten zijn immers uw standaard levertermijn gewend en klagen hier niet over, redeneert u. Maar wat zou er allemaal anders zijn wanneer de doorlooptijden van de orders tot 80 procent korter zouden zijn? Minder spoedorders en extra transporten, lagere voorraden en magazijnruimte; maar ook een minder complexe planning (ERP, schedulers, …) en geen dagelijkse planningsvergaderingen, een betere customer service … Finaal leidt dit tot minder overhead, een hogere productiviteit en meer sales.  

Sirris zoekt bedrijven die ervaring willen uitwisselen rond doorlooptijdverkorting voor de operationele productieprocessen (kantoor en werkvloer). U vindt misschien dat veel van de gangbare technieken al worden toegepast, maar dat het aan oplossingen voor specifieke praktische gevallen ontbreekt? Om deze finesses van elkaar te leren kennen, is dit lerend netwerk van Sirris het geschikte middel. 

Herkent u zich in volgende situaties?

  • de orderverwerking en werkvoorbereiding nemen zo veel tijd in beslag, dat de productieorders veel te laat op de werkvloer aankomen, om de levertermijn te kunnen halen;
  • de productieverantwoordelijken of teamleaders op de werkvloer hebben de onmogelijke taak om aan al deze productieorders een prioriteit toe te kennen; de juiste tools en methodes hiervoor ontbreken;
  • hoge work-in-process voorraad op de werkvloer leidt tot veelvuldig zoekwerk;
  • we trachten de machines zo veel mogelijk aan de gang te houden, en toch komen we dikwijls nog te laat; veelvuldige spoedorders verstoren dit alles nog extra;
  • het lijkt meestal alsof de medewerkers constant aan het werk zijn, ook bij een lage klantenvraag, maar toch weten we dat er veel meer kan verzet worden als het moet;
  • dikwijls wanneer we op de werkvloer aan een order willen starten, merken we dat het nodige materiaal niet aanwezig is;  

… dan zijn deze sessies zeker ook voor u en uw bedrijf bestemd!  

Meer weten over deze sessies? Hier vindt u alle praktische info en de mogelijkheid om in te schrijven! 

Deze sessies worden georganiseerd met de steun van Agentschap Ondernemen

Deel dit artikel