Philippe Muyters, Wilson De Pril en Paul De Grauwe op forumavond ‘Maakindustrie in Vlaanderen’

Philippe Muyters, Wilson De Pril en Paul De Grauwe op forumavond ‘Maakindustrie in Vlaanderen’

Paul De Grauwe trapte af met een overzicht van de evolutie van het industriële landschap in Europa van de afgelopen jaren. Hij stelde dat globalisering nog verder zal leiden tot afbouw van deze industriële activiteiten die veel laaggeschoolde arbeid gebruiken. Vervolgens gooide hij de stok in het hoenderhok door te argumenteren dat een door een tax shift (bv. in de vorm van een btw-verhoging) gefinancierde verlaging van de patronale lasten, zal leiden tot een terugslag via index en tot hogere looneisen van de werknemers. Hiervoor refereerde Paul De Grauwe naar Denemarken, waar een btw-verhoging ertoe heeft geleid dat o.a. de aankoop van een degelijke wagen bijna onbetaalbaar werd, met als gevolg dat de lonen opnieuw zijn moeten stijgen om sociale onvrede bij de werknemers te vermijden. Met andere woorden, het beoogde effect van een lagere loonkost voor de werkgever werd hierdoor tenietgedaan. 

Wilson De Pril benadrukte het belang van goed opgeleide ingenieurs, informatici en technici voor de Fabriek van de Toekomst. In de industrie creëert elke ingenieur daarenboven 8 jobs voor minder geschoolde arbeiders! Om die reden blijft de instroom van technisch talent in het Vlaamse onderwijs cruciaal! De Pril overliep ook de voornaamste kenmerken van de FvT4.0 en de gewenste impact ervan op de bedrijven die daarbij via Made Different kunnen begeleid worden. Maakbedrijven dienen steeds meer beschouwd te worden als netwerken van productie-elementen. Een doorgedreven digitalisering met snelheid als differentiator voedt nieuwe businessmodellen met meer lokale productieopportuniteiten. Ten slotte werden de noodzakelijke voorwaarden qua beleid op een rij gezet. 

Minister Philippe Muyters benadrukte in zijn toespraak het belang van blijvend te zoeken naar waar u als industrieel maakbedrijf het verschil kunt (blijven) maken. Hij refereerde hierbij naar enkele inspirerende Vlaamse voorbeelden die gelukkig reeds bestaan. De overheid moet hierbij met name zorgen voor investeringen in een goede kennisbasis, voor het stimuleren van ondernemerschap en voor efficiëntie van de overheidsagentschappen. Heel concreet heeft de overheid beslist om zich de komende jaren te concentreren op slimme specialisaties & gericht clusterbeleid. Sterke clusters vereisen met name een flexibele samenwerkingsbereidheid met duidelijke triple helix engagementen, ook financieel! Afsluiten deed de minister met zijn quote voor de topsport: 'Laat ons door samenspel scoren en winnen'.

Deel dit artikel