Rendabel metaalbewerken in België. Het kan nog !

Rendabel metaalbewerken in België. Het kan nog !

Markttrends

Soms moet je even afstand nemen om te zien wat er zich vlak onder je neus afspeelt. Als je bijvoorbeeld vijftien jaar teruggaat in de tijd en je vergelijkt de situatie van toen met hoe het er vandaag aan toe gaat, dan merk je belangrijke veranderingen. Dat is precies wat Helmut De Roovere (Aluro CNC) tijdens zijn lezing deed. Hij identificeerde zo drie grote trends die de evenwichten in de markt hebben verstoord.

Voor het punt dat we met dit artikel willen maken, was de eerste, weinig verrassende vaststelling echter de belangrijkste: de loonkosten in ons land wurgen de economie. Er blijft bijna geen brutomarge meer over. Helmut kwam op een cijfer uit van € 3/u voor kleine tot middelgrote series van gemiddeld complexe stukken. Dat is een daling van 85% in vijftien jaar volgens zijn berekeningen.

Hoe stop je die kwalijke evolutie? Niet door operatoren twee, drie of zelfs meer machines te laten bedienen. Dat verhoogt de druk tot ondraaglijke niveaus en brengt geen echte zoden aan de dijk. Wel een oplossing is volgens Helmut de inzet van flexibele automatisering met een set-uptijd van minuten in plaats van uren. Hij stelde vast dat maar liefst 70% van de taken die vandaag worden uitgevoerd door operatoren repetitief zijn. Robots kunnen die overnemen en zouden operatoren de kans geven zich met andere, meer creatieve taken bezig te houden, zoals procesoptimalisatie. Niet alleen worden de loonkosten zo significant teruggeschroefd, de job van operator wordt op slag aantrekkelijker, en dat is belangrijk in een tijd waarin de vijver aan technisch geschoold personeel opdroogt (een tweede trend).

 

Zeven transformaties

Paul Peeters (Agoria) trok de discussie aan de hand van de zeven transformaties uit het Made Different-programma wat meer open; automatisering alleen is niet genoeg. Bedrijven moeten zich transformeren tot slimme fabrieken met een state-of-the-art machinepark.

 

Project van jaren

Een dergelijke transformatie is een werk van jaren, en moet stap voor stap worden afgewerkt. Ben Proesmans van Provan, een van de vier factories-of-the-future die België rijk is, beaamde deze stelling. “Alle zeven transformaties tegelijk aanpakken, lukt nooit.” Hij drukte er ook op het personeel vanaf het begin nauw bij het veranderingsproces te betrekken. Zijn bedrijf focust op QRM (Quick Response Manufacturing) en dan is een goede communicatie met het personeel op de werkvloer cruciaal. De invulling van hun taken verandert en je moet hen mee krijgen in dit verhaal.

 

Digitalisering een must

Wat keer op keer werd benadrukt: zonder digitalisering red je het niet in de toekomst. Alle systemen moeten met elkaar verbonden zijn. Automatische data-uitwisseling wordt de norm. Jan Kempeneers (Sirris) vertelde over twee lopende projecten in dit verband. Eentje waarbij de meetgegevens worden gebruikt om de kwaliteit automatisch te controleren en waar nodig het proces bij te stellen. Een ander had te maken met procescontrole aan de hand van geluidsanalyse. 

Ferdinand Nibbeling ten slotte van het Nederlandse 247 Tailersteel vertelde hoe zijn bedrijf digitalisering als service gebruikt en zo een meerwaarde creëert. Klanten hoeven slechts hun stepfile up te loaden en binnen de twee minuten krijgen ze een offerte, afhankelijk van de levertermijn. Zodra een keuze is gemaakt, wordt het proces automatisch gepland en gestart. Dat is de kant die de toekomst uitgaat.

Deel dit artikel