Slimme automatisering en verdubbeling van volume bij JTEKT

Slimme automatisering en verdubbeling van volume bij JTEKT

Sinds 4 februari telt België zeven fabrieken van de toekomst meer: Biobakkerij De Trog, E.D.&A., JTEKT Torsen Europe, Ontex, Punch Powertrain, TE Connectivity en Van Hoecke NV werden voor hun inspanningen beloond met dit label. Deze bedrijven investeerden de voorbije jaren zodanig in state-of-the-art productietechnologie, digitalisering, sociale innovatie en ecologie dat ze vandaag tot de top behoren. We zetten deze opmerkelijke ondernemingen een voor een in de kijker.

Maar liefst zeven bedrijven hebben na een assessmentproces de status van ‘Fabriek van de Toekomst‘ bereikt. Het volgende winnende bedrijf dat we aan u voorstellen, is JTEKT Europe uit Strépy-Bracquegnies, met zo'n 180 medewerkers wereldwijd marktleider in de productie van slipdifferentiëlen voor wagens met vierwielaandrijving. Onder meer door slimme automatisering is het er de voorbije vier jaar in geslaagd het aantal geproduceerde stuks per werknemer quasi te verdubbelen.

Smart en Digital Factory

De vestiging is leading plant binnen de gelijknamige Japanse multinational. Naast produceren doet het ook aan R&D en heeft het een eigen testinfrastructuur. Om zijn positie te handhaven en verder te groeien - men wil naar grotere volumes, meer diversiteit in producttypes en een groter klantenbestand - wordt verder geïnvesteerd in mensen en materiaal, in (lokale) R&D en technologie: in machines, productietechnologieën, meetapparatuur, thermische behandelingen, ... Men kiest voor een doordachte aanpak van integratie en efficiëntie, automatisering en digitalisering, eco-conceptie en - productie. Om de productie te optimaliseren werden bijvoorbeeld verschillende processtappen van meerdere traditionele machines in één nieuwe machine gecombineerd en vond de implementatie plaats van volledig geautomatiseerde lijnen met geïntegreerde proceskwaliteitscontroles en robotondersteuning. Ook wordt gebruik gemaakt van simulatie van productielijnen.

Op maat van klant en personeel

JTEKT staat voor intensieve samenwerking met zijn klanten. Het zorgt voor een productontwikkeling op maat van elke klant, te beginnen vanaf een basisconcept, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke bijzonderheden. Om dit haalbaar te houden, wordt zo veel mogelijk met standaard basisproducten gewerkt en zo laat mogelijk in de productieketen gedifferentieerd.

Ook intern wordt intensief samengewerkt over de afdelingen heen, bijvoorbeeld om keuzes te maken of om problemen op te lossen. Het personeel kan rekenen op verantwoordelijkheid, flexibele inzet in productie, ruimte voor en mogelijkheden tot zelfontplooiing. Er heerst een sfeer van open communicatie en informatie wordt regelmatig en in duidelijke taal verspreid: over veiligheid, kwaliteit, werking, ...

Boomende resultaten

Naast een meer dan verdubbeld productievolume, kende JTEKT een sterke groei in personeel. De energie-efficiëntie verbeterde met meer dan 54 procent tussen 2009 en 2012. Dit onder meer door voor meer milieuvriendelijke materialen te kiezen, het gewicht en aantal onderdelen van producten te doen dalen en het aantal functies van bepaalde stukken te verhogen door te sleutelen aan functionaliteit en ontwerp. Zo daalde het productgewicht van de laatste generatie differentiëlen met meer dan 40 procent vergeleken met haar voorgangers. Andere ingrepen zijn kortere productielijnen, kortere productietijden en de inzet van innovatieve procedés zoals brwerking zonder smeermiddel en near-net-shaping, zelfs bij kleine series.

In het kader van Made Different begeleiden Sirris en Agoria momenteel nog meer dan 200 andere bedrijven in hun transformatie naar Fabriek van de Toekomst. Deze bedrijven hebben momenteel één of meerdere transformaties lopen. Deze bedrijven zijn actief  in een brede waaier van sectoren: technologische industrie, voeding, textiel, papier, farmaceutica, transport, chemie, leder, meubel, medisch, bouw, … Het gaat zowel om kmo’s (66 procent) als grote ondernemingen (34 procent), verspreid over alle Vlaamse provincies. Sirris en Agoria schatten dat er tegen 2018 ongeveer 50 bedrijven het label ‘Factory of the future’ zullen verwerven. Tijdens deze termijn willen ze bovendien 500 bedrijven bereiken en begeleiden bij het realiseren van een of meerdere transformaties (terwijl de 50 Factories of the Future in alle zeven transformaties excelleren).

Deel dit artikel