Vlaanderen lanceert nieuwe, laagdrempelige groeisubsidie voor kmo's

Vlaanderen lanceert nieuwe, laagdrempelige groeisubsidie voor kmo's

Naast de recent gewijzigde KMO-portefeuille, voerde het Agentschap Innoveren en Ondernemen sinds 11 mei 2016 ook een groeisubsidie in voor KMO’s. Deze subsidie beoogt een laagdrempelige en doeltreffende financiële ondersteuning voor de verwerving van kennis die gericht is op groei.

De KMO-groeisubsidie richt zich dus op ambitieuze bedrijven met een groeitraject: KMO’s die innoveren, de internationale activiteiten uitbreiden of het bedrijf transformeren door middel van nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen hiervoor externe kennis aankopen bij andere bedrijven en dienstverleners (hoeven niet geregistreerd te zijn), of kennis intern verankeren door de aanwerving van een strategisch profiel. Dit kan zowel bij het oriëntatieproces (voor een recent opgerichte onderneming) of een heroriëntatieproces (voor een bestaande onderneming). De onderneming moet dus een concreet project hebben vooraleer in aanmerking te komen voor ondersteuning.

De Vlaamse Overheid steunt 50 procent van de kost, met een maximum van 25.000 euro steun voor het inwinnen van extern advies én maximum 25.000 euro steun voor een aanwerving van een strategisch profiel. Door beide te combineren, kan een bedrijf dus tot maximum € 50.000 steun krijgen (per jaar en per groeitraject).

Het groeitraject kan ten vroegste ingaan de eerste van de maand na indiening van de aanvraag (dus enkel voor toekomstige aanwervingen). De KMO-groeisubsidie is complementair aan de KMO-portefeuille en andere steuninstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De aanvraagprocedure is laagdrempelig en kan online aangevraagd worden. Daarna volgt wel een evaluatiemoment door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, waarbij de aanvrager ook de mogelijkheid tot mondelinge toelichting krijgt.

De aanvraagdossiers voor KMO-groeisubsidie zullen beoordeeld worden op basis van een aantal criteria:

 

  • Groei-ambitie van de KMO naar omzet, tewerkstelling en/of investeringen: moet gaan om toekomstige groei als gevolg van Innoveren, Internationaliseren en Transformeren.
  • Kantelmoment voor de KMO = substantiële en nieuwe wending aan de huidige bedrijfsvoering; voor een starter zal het kantelmoment eerder een oriëntering tegenover de markt inhouden; belangrijk is het onomkeerbare karakter van het kantelmoment.
  • Onderbouwde aanpak = een doordacht stappenplan van het groeitraject + aantonen dat het bedrijf dat op een ‘duurzame’ manier kan bereiken.
  • Noodzaak aan strategische kennis en competentie van de dienstverlener en/of profiel van de nog aan te werven persoon.

 

De KMO-groeisubsidie schematisch:

Voor welke kosten?

Steun voor groei door innovatie, internationalisering of transformatie

Aankopen externe kennis bij dienstverlener

Subsidiepercentage = 50% met max 25 000 euro steun

(en/of) verankering kennis door nog aan te werven strategisch profiel

Subsidiepercentage = 50% met max 25 000 euro steun

Alle verdere informatie vindt u op de site van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Deel dit artikel