Belparts speelt in op huidige trend met nieuw concept en aangepaste aanpak

Belparts speelt in op huidige trend met nieuw concept en aangepaste aanpak

Halverwege de jaren 2000 maakte Belparts een bepalende keuze voor de toekomst. Het bedrijf koos definitief voor onafhankelijkheid en een eigen productie. Dit betekende continu innoveren, om  toegevoegde waarde te blijven creëren.

Belparts begon 20 jaar geleden als onafhankelijke distributeur van onderdelen voor verwarmings- en koelinstallaties, maar breidde het aanbod al snel uit met de assemblage van componenten. Vandaag ontwikkelt en produceert de onderneming eigen oplossingen en wordt het gamma aangevuld met unieke combinaties van veldcomponenten. Sinds zijn keuze voor onafhankelijkheid, werkt het bedrijf op twee sporen: de activiteiten in de bestaande markten, de Benelux en Frankrijk, en nieuwe klanten op nieuwe markten, met nieuwe technologie.

Vernieuwend concept

In 2008 ontwikkelde Belparts ‘Dynamic Flow Networking’, een totaal nieuw concept voor HVAC in grote gebouwen. Dit concept geeft gebouwbeheerders een innovatieve tool die de instelling en de werking van de HVAC-installatie fijnmazig visueel voorstelt en toelaat om in te grijpen waar zich problemen voordoen. Op die manier kan onmiddellijk en rechtstreeks worden ingegrepen op twee klassieke pijnpunten in de dergelijke installaties:  het comfort (te warm of te koud) en het (vaak te hoge) energieverbruik.

Cijfers bevestigen dat de oplossing vallabel is: uit onderzoek van TNO blijkt dat 80 procent van de onderzochte gebouwen 25 procent of meer energie verbruikt dan nodig. Belparts biedt dus een oplossing die volledig in de huidige trend naar een groeiend milieu- en duurzaamheidsbewustzijn past. 

Aangepaste aanpak

Alle veldcomponenten die Belparts aanbiedt, passen in dit vernieuwende concept. Voor aanpak van deze ingreep klopte het bedrijf aan bij Sirris: voor kennisoverdracht, de ontwikkeling van de FMEA (Failure Mode Effect Analysis) bij ontwerp en gebruik van zijn oplossingen, voor ondersteuning in productieoptimalisatie, ... Zo kon Belparts uitgroeien tot de top in de productie en ontwikkeling van HVAC-componenten, maar blijft evenwel gestaag verder werken aan zijn gamma en reputatie.

Innoveren in de bouwsector, gekend om zijn behoudsgezindheid, blijkt immers een hele kluif: Belparts biedt reële oplossingen voor reële problemen, die weliswaar onmiddellijk bijval vinden, maar het duurt een hele tijd vooraleer men deze nieuwe oplossingen daadwerkelijk op grote schaal implementeert. Het kleine bedrijf moet nieuwe klanten eerst overtuigen van zijn waarde, daarna van de kwaliteit van zijn oplossing en van een andere manier van werken. Continu innoveren vergt dan ook de nodige ambitie, veerkracht en geduld.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Vlaggenschepen voor fabrieken van de toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

 

Deel dit artikel