7 Transformaties

7 Transformaties

Opdat de maakindustrie een duurzame toekomst zou hebben in België, moeten onze productiebedrijven zich omvormen tot wendbare en hoogtechnologische organisaties. 

7 Transformaties

Deze transformatie gaat uit van het inzetten van state-of-the-art productietoestellen. Gegeven het loonhandicap kunnen onze bedrijven het zich niet permitteren te produceren met een machinepark dat verouderd is ten opzichte van dat van de concurrenten.

7 Transformaties

Toekomstgerichte maakbedrijven ontwikkelen hun producten en diensten in functie van de volledige waardeketen. Dit vraagt een integrale ontwerpaanpak van processen zoals verkoop, productie, onderhoud en recyclage. Het gebruik van virtuele modellen en simulaties is hierbij cruciaal.

7 Transformaties

Een fusie van de reële en de digitale wereld staat op til. Fysieke objecten worden draadloos geïntegreerd in informatienetwerken. In de fabriek van de toekomst zijn de operationele processen gedigitaliseerd en onderling verbonden via het internet.

7 Transformaties

Belangrijk kenmerk voor een lokale verankering van de productie zijn de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf is cruciaal.

7 Transformaties

Bedrijven evolueren van solospelers naar genetwerkte organisaties. Dit laat toe om risico’s en kapitaal te verdelen over de verschillende onderdelen van een samenhangend netwerk. Een geoptimaliseerd ecosysteem van toeleveranciers en partners creëert ruimte voor flexibele samenwerkingsverbanden.

7 Transformaties

Duurzame productiesystemen hebben oog voor elke fase in de levenscyclus van een product, van de aankoop van materialen, over de productie en het eigenlijke gebruik, tot aan de afvalverwerking. Ze slagen erin hun materialenkringloop te sluiten en hun energieverbruik drastisch terug te dringen.

7 Transformaties

Onze maakbedrijven moeten kunnen inspelen op een sterk veranderende marktvraag met als ultieme aanpak een productie met lotgrootte 1.