Een Innovatieve Arbeidsorganisatie implementeren via een lerend netwerk

Een Innovatieve Arbeidsorganisatie implementeren via een lerend netwerk

dinsdag, november 22, 2016 - 09:00 - woensdag, november 23, 2016 - 18:00

Betrokken medewerkers denken mee, zijn breed inzetbaar en collegiaal. Omgekeerd, in een organisatie met weinig betrokken werknemers zijn er chronische afstemmingsproblemen en ervaren leidinggevenden hun functie vaak als brandjesblussen. Steeds meer organisaties zetten daarom in op teamontwikkelingsactiviteiten en het coachen van hun leidinggevenden. De meerwaarde van dergelijke initiatieven blijft vaak beneden de verwachtingen.

Flanders Synergy ontwikkelde daarom het programma ‘De Toekomst van de Industrie’ om bedrijven te begeleiden naar een wendbare en slagkrachtige organisatiestructuur die aan hoge prestatie-eisen tegemoet kan komen.

Op basis van onze ervaring en de samenwerking met KU Leuven hebben we een methodologie ontwikkeld om tot een optimale stroomlijning van industriële organisaties te komen. Deze methodologie versterkt en borgt de impact van diverse initiatieven en acties die bijvoorbeeld vanuit een lean benadering vertrekken.

Een innovatieve arbeidsorganisatie wordt gekenmerkt door: 

 • Sterke strategische oriëntering
 • Structuur van organisatie is een hefboom voor het verwezenlijken van strategische doelen.
 • Duidelijke (team)rollen met korte coördinatielijnen
 • De organisatie werkt volgens overzichtelijk, samenhangende processtromen
 • Betrokken en competente medewerkers die resultaat gericht samenwerken

We werken samen met de KU Leuven die onze activiteiten opvolgt en verrijkt met wetenschappelijke inzichten. Die kennis vertalen we naar nieuwe tools en instrumenten om het herontwerp van uw organisatie te ondersteunen en te vergemakkelijken.

IAO trajectbegeleiding

Stapsgewijs wordt er gefocust op de verschillende aspecten van een innovatieve arbeidsorganisatie.

 • visie: toekomstproject van de organisatie helder formuleren
 • processen: spanningsvelden of wrijving in de procesuitvoering identificeren en wegwerken
 • leiderschap: strategisch en/of tactisch georiënteerde leiders ondersteunen ipv operationele brandjesblussers
 • structuur: duidelijkheid in rollen, korte coördinatielijnen, werkbare functieprofielen
 • teamcriteria: duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden binnen de teams die volle verantwoordelijkheid dragen voor een procesdeel

Deze integrale benadering wordt in overleg en op maat van uw bedrijf toegepast.

Doelgroep

Het programma richt zich tot 24 industriële bedrijven die durven hun structuur tegen het licht te houden.

Praktisch

 • Het traject wordt ondersteund door een werknemersbevraging die past in het kader van de wettelijke verplichtingen op vlak van welzijn en de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
 • We starten met een 2-daagse kickoff waarin de deelnemers van alle bedrijven een intense training krijgen over de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie.
 • Doorheen het traject komen de deelnemers 3 keer samen in begeleide trainingssessies waarbij kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling centraal staan.
 • We beïndigen het traject met een slotevent waarbij alle deelnemende bedrijven hun case voorstellen.
 • Voor organisaties die individueel begeleid willen worden door een gecertificeerde adviseur voorzien we individuele begeleidingsmomenten voor ieder bedrijf, gespreid over een tiental maanden. Organisaties die het traject doorlopen zonder externe begeleiding of met hun eigen, interne adviseur kunnen er voor kiezen om enkel de 2-daagse & de trainingssessies te volgen.

Deelnemen?

Het collectieve programma (3 deelnemers per bedrijf) bestaat uit

 • 1 intakegesprek
 • 2 opstartdagen (2-daagse kickoff)
 • 3 begeleide trainingssessies

Tarief: € 7.000

We voorzien ook aanvullende individuele begeleiding in het jaartraject.

 • Collectieve pakket + 4 halve dagen individuele begeleiding: €10.000
 • Collectieve pakket + 8 halve dagen individuele begeleiding: €13.000
 • Collectieve pakket + 10 halve dagen individuele begeleiding: €14.500

Deelnametarieven zijn exclusief BTW

Leden van Flanders Synergy of Agoria krijgen 20% korting

Meer info?

Neem gerust contact met ons op.