Lerend netwerk Circular Economy Connect start tweede cyclus: Doe mee!

Lerend netwerk Circular Economy Connect start tweede cyclus: Doe mee!

Een ‘fabriek van de toekomst’ is circulair. Of het nu is om materiaalkosten te verminderen, te anticiperen op nieuwe wetgeving, in te spelen op veranderende klanteneisen of de ecologische voetafdruk te verkleinen, bedrijven zullen evolueren richting meer circulaire bedrijfsmodellen. Stap nu in het lerend netwerk en geef uw inspanningen rond circulaire economie een boost!


 

Wanneer begint u het best aan het toepassen van circulaire economie in uw bedrijfsvoering?

De koplopers zijn volop bezig met circulaire economie, al dan niet onder die noemer, maar stoten nog op barrières. In elk geval riskeren bedrijven, als ze te lang wachten, uit de markt geprijsd te worden. Kleinschalige experimenten kunnen toelaten om zonder groot risico uit te zoeken wat wel en niet werkt. Ondanks de recente ‘hype’ rond circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden voor het implementeren van de principes van de circulaire economie op de bedrijfsvloer. Wij geloven dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én moeilijkere ervaringen.

 

 

Eind 2016 lanceerden Agoria en Sirris daarom Circular Economy Connect, een lerend netwerk over circulaire economie voor én van technologie-bedrijven. In het najaar van 2017 start de tweede cyclus. Nog geen lid van Circular Economy Connect? Dan kunt u nu instappen! U komt alles te weten over volgende onderwerpen:

  • recyclage & ‘remanufacturing’ (oude producten herfabriceren tot ‘same as new’),
  • circulair productontwerp,
  • financiering en boekhouding voor circulaire businessmodellen gebaseerd op het verkopen van een dienst in plaats van een product
  • (big) databeheer en digitale technologieën ter ondersteuning van circulaire oplossingen.

Stijn Broucke van Atlas Copco Airpower over Circular Economy Connect:"Zowel klanten, bedrijven als het milieu zijn gebaat bij circulaire modellen. Hoewel het principe eenvoudig is, brengt de implementatie verschillende uitdagingen met zich mee. Het lerend netwerk is een uitstekende manier om inzichten en ervaringen uit te wisselen. In een productief en aangenaam kader wordt constructief gezocht naar mogelijke oplossingen. De getuigenissen en case studies verschaffen belangrijke inspiratie en verhelderen sectoroverschrijdende patronen."

Kruisbestuiving en best practices

In het lerend netwerk komt een vaste groep van 'gelijkgestemde' bedrijven gedurende een periode van een jaar vier keer samen. De interactie tussen de bedrijven laat kruisbestuiving toe en helpt om concrete oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen. Best practices komen aan bod en we gaan op terreinbezoek bij interessante bedrijven. Zorgvuldig uitgezochte (internationale) inhoudelijke experts brengen bijkomende kennis en inspiratie in het netwerk binnen. We nodigen beleidsmakers uit om met hen in gesprek te gaan over resterende obstakels in de wet- en regelgeving. En onder begeleiding van een ervaren coach worden de deelnemers getriggerd om de opgedane kennis te vertalen in tastbare, volgende stappen die zij willen zetten om tot een meer circulaire bedrijfsvoering te komen. Aan deze ‘next steps’ wordt ook gewerkt tussen de bijeenkomsten door. Het lerend netwerk vormt de ideale combinatie van netwerking opportuniteiten en een thematische training, met theorie én praktijk. 

Jan Daem van Barco over Circular Economy Connect: "Het lerend netwerk heeft ons toegelaten om buiten onze comfortzone te treden en nieuwe discussies en inzichten te triggeren binnen ons bedrijf. Ik was aangenaam verrast door de mate van detail en door de praktische informatie die werd gedeeld tijdens de sessies van het lerend netwerk. De getuigenissen van bedrijven en de bedrijfsbezoeken maakten duidelijk hoe de theorie in praktijk kan omgezet worden. Dit leerinitiatief toont aan dat circulaire economie niet enkel een buzz woord is; de circulaire economie is een realiteit en geeft aanleiding tot nieuwe manieren van business doen. Een must voor ieder innovatief bedrijf!"

Praktisch

Het Circular Economy Connect netwerk komt samen op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 tot 14.00: 14 december 2017, 18 januari 2018, 26 april 2018, 6 september 2018.

Per bedrijf betaalt u 750 EUR (excl. BTW) voor de 4 sessies. U kunt met verschillende collega’s deelnemen.

Interesse?

Stuur dan snel een mailtje naar helen.versluys@agoria.be of thomas.vandenhaute@sirris.be. Agoria en Sirris nemen contact op met u voor een intake gesprek. Wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt.