The future of jobs: is uw werkvloer klaar voor de digitale schok?

The future of jobs: is uw werkvloer klaar voor de digitale schok?

Digitalisering, big data, het internet of things, robotisering … Dat de vierde industriële revolutie onze economie en arbeidsmarkt volop door elkaar aan het schudden is, staat buiten kijf. Wat zal de impact zijn op het joblandschap? En hoe kunnen bedrijven zich wapenen tegen de digitale revolutie op de werkvloer? Agoria-experts Jeroen Franssen en Robrecht Janssens buigen zich over dit hot topic.

Het World Economic Forum becijferde dat er tegen 2020 in de 15 meest geïndustrialiseerde economieën 7,1 miljoen jobs zouden kunnen sneuvelen door verregaande digitalisering en robotisering, terwijl er amper 2,1 miljoen zouden bijkomen.  Een prognose die Agoria sterk wil relativeren. Waarom? Omdat het WEF op een vrij ingewikkelde manier cijfermatig probeert te objectiveren wat organisch groeit, aldus Agoria-experts Jeroen Franssen en Robrecht Janssens. Maar ook omdat de modellen slechts in heel beperkte mate rekening houden met de drang van ondernemers en werknemers om continu te innoveren en meerwaarde te creëren.

Robrecht Janssens (Expert Social Affairs) en Jeroen Franssen (Expert Talent & Arbeidsmarkt) komen dagelijks over de vloer bij technologiebedrijven. Robrecht begeleidt technologiebedrijven bij de implementatie van changetrajecten, Jeroen focust sterk op ICT-bedrijven en tekent mee hun strategisch HR-beleid uit. 

Twee werelden die dichter bij elkaar liggen dan op het eerste zicht lijkt. In deze blog wisselen ze ideeën uit over de toekomst van technologiejobs en hoe bedrijven de nieuwe economie kunnen omarmen: 

1. Zet in op meerwaarde

Robrecht: In plaats van telkens opnieuw alle jobs op te lijsten die door verregaande digitalisering zullen verdwijnen, is het relevanter om te speuren naar domeinen waar menselijke tussenkomst toegevoegde waarde kan betekenen. In productieomgevingen zijn robots en cobots – robots die interageren met hun operator – sneller, goedkoper en betrouwbaarder voor repetitief, vuil of gevaarlijk werk. De zogeheten ‘3D-jobs’: Dirty, Dangerous en Demeaning. 

Maar voor elke productiejob die sneuvelt komt er flink wat ander werk in de plaats: aansturing, planning en organisatie, training, analyse ... Zo ontstaan heel uitdagende productiejobs vol afwisseling en verantwoordelijkheid, meestal in teamverband. 

Jeroen: Ook in ICT zien we een verschuiving. Daar staat niet langer de pure programmatie van code centraal, maar ligt de toekomst in het analyseren van de rijkdom van (big) data en het begrijpen en ondersteunen van een sterk groeiende gebruikers- en klantenportefeuille. 

Daarvoor moet de sector zich versterken met een nieuw soort profielen: creatieve geesten, analytici, strategische denkers, commerciële talenten, durvers en spotters van nieuwe opportuniteiten. Die vaardigheden zullen onze digitale toepassingen van morgen naar nieuwe hoogtes tillen.

2. Stimuleer continue beweging

Jeroen: Vandaag merken we al dat jobs continu in beweging zijn. In de automobielsector, bijvoorbeeld, ontpopte de automecanicien zich al tot autotechnoloog. In de nabije toekomst zal dat soort bewegingen zich alleen maar sterker doorzetten. 

Robrecht: Om onze duurzame inzetbaarheid te verzekeren tijdens onze loopbaan, zullen we dus steeds nieuwe competenties moeten verwerven, ook buiten onze comfortzone. Op de productievloer betekent dit dat technische medewerkers ook hun commerciële of analytische skills aanscherpen, als ze aanvoelen dat het een meerwaarde kan betekenen voor hun team of organisatie. 

Jeroen: Ook voor HR-afdelingen houdt dit nieuwe uitdagingen en opportuniteiten in: zij moeten ontwikkelpaden uitstippelen en medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen om nieuwe vaardigheden op te doen. Kortom, carrièreplanning is niet langer het voorrecht van HR en leidinggevenden, de medewerker zit voortaan zelf aan het stuur.

3. Houd medewerkers scherp

Jeroen: Vastomlijnde functieomschrijvingen zijn stilaan ‘passé’. Ze staan wendbaarheid in de weg in onze snel evoluerende maatschappij. Intussen begeleidde ik al een aantal bedrijven die de switch maakten naar rolverdelingen en takenpakketten met meerdere componenten. 

Mensen werken dan 70% aan hun hoofdopdracht, 20% aan taken die bij die hoofdtaken aansluiten en 10% aan totaal afwijkende taken. Het voordeel van zo’n 70/20/10-model? Medewerkers worden breder inzetbaar in de organisatie. Potentieel komt bovendrijven en dat creëert ruimte voor organisatieontwikkeling en innovatie. 

Robrecht: Ook belangrijk: door de ingebouwde variatie roesten medewerkers niet vast. Project per project wordt binnen teams immers gezocht naar de optimale rolverdeling en wisselwerking tussen de ploegleden. De trekker van het ene project kan een ondersteunende rol opnemen in het andere. En in een derde kan hij zich inhoudelijk verdiepen. Zo wordt binnen teams ook de workload van elk individu maximaal afgestemd op zijn mogelijkheden op dat moment.

4. Creëer ownership

Jeroen: Een veelgehoorde opmerking van bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken? Dat hun uitvoerende medewerkers te weinig voeling hebben met de impact van hun job, de betekenis ervan voor de klant of de relatie met de globale bedrijfsstrategie. Nochtans is net dat cruciaal om het verschil te maken in de competitieve bedrijfswereld van de toekomst. 

Her en der slaan bedrijven daarom aan het experimenteren met zelfsturende teams waarin alle leden samen verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat. Het basisidee is simpel: medewerkers zijn volwassenen die – al dan niet samen met een partner – hun huishouden runnen. Dus waarom geven we hen op het werk niet de mogelijkheid om, samen met hun collega’s, het werk te plannen en te organiseren? 

Robrecht: Zelfs op de productievloer is zelfsturing haalbaar. Concreet kunnen ploegen dan zelf beslissen hoe ze hun werk organiseren of de shiften inplannen. Een goede zaak, want de betrokkenheid die zo ontstaat, komt de kwaliteit van de teamprestaties alleen maar ten goede. Meer nog, mits duidelijke KPI’s en coaching door de leidinggevende presteren zelfsturende teams vaak veel beter dan gehoopt.

Tegen 2020 zal onze werkwereld er al helemaal anders uitzien, zoveel is zeker. Daarbij zullen ongetwijfeld bepaalde jobs sneuvelen. Maar er zal nieuw werk voor in de plaats komen met toegevoegde waarde, wendbaarheid en sociale vaardigheden als sleutelwoorden. Mensen zorgen immers voor dat tikkeltje meer en zullen dat altijd blijven doen. 

Hoe zwaar zullen nieuwe technologieën nu echt wegen op onze jobs?

Op woensdag 18 mei krijgt u tijdens het jaarlijkse Corporate Event van Agoria een antwoord op heel wat prangende vragen rond The Future of Jobs. 

Ontdek het programma en schrijf u meteen in

 

Deel dit artikel