Made Different spreidt de vleugels verder uit

Made Different spreidt de vleugels verder uit

De ambitie van het Made Different programma is om in 2018 een 50-tal Fabrieken van de Toekomst (FvT’s) te creëren. Even belangrijk is echter dat – naast deze 50 voorlopers die op elk van de 7 fabriekstransformaties werken – er meer dan 500 bedrijven in het programma stappen via één of enkele van deze 7 transformaties.

Deze laatste ambitie wordt onder meer ingevuld door het door de Vlaamse overheid ondersteunde project Plan & Co dat ondertussen waardevolle resultaten begint af te leveren. 

Binnen dit project ligt de focus op het optimaliseren van de productieplanning op kantoor en de aansturing op de werkvloer. Met name wordt er ondersteuning aangeboden binnen belangrijke thema’s als doorlooptijdverkorting en QRM (Quick Response Manufacturing), naast breed advies op gebied van best practices voor productieplanning en - aansturing.

Na een eerste screening van de planningsmethoden en de uitdagingen waarmee het bedrijf kampt, wordt een stappenplan voor verbetering opgesteld. Dit wordt dan samen met de betrokken personen in het bedrijf besproken. Dit gebeurt tijdens een tweetal bezoeken van een halve dag. Sinds de looptijd van het project, nu 1 jaar, werden al meer dan honderd bedrijven bezocht.

Ziet u in uw maakbedrijf ook mogelijkheden tot verbetering van de productie-aansturing ? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Mark Van Pee (Mark.vanpee@sirris.be ; 0498 91 93 45)

Deel dit artikel