Punch Powertrain investeert in productie en mensen

Punch Powertrain investeert in productie en mensen

Sinds 4 februari telt België zeven fabrieken van de toekomst meer: Biobakkerij De Trog, E.D.&A., JTEKT Torsen Europe, Ontex, Punch Powertrain, TE Connectivity en Van Hoecke NV werden voor hun inspanningen beloond met dit label. Deze bedrijven investeerden de voorbije jaren zodanig in state-of-the-art productietechnologie, digitalisering, sociale innovatie en ecologie dat ze vandaag tot de top behoren. We zetten deze opmerkelijke ondernemingen een voor een in de kijker.

Maar liefst zeven bedrijven hebben na een assessmentproces de status van ‘Fabriek van de Toekomst‘ bereikt. Hier kunt u kennismaken met winnend bedrijf Punch Powertrain, een voormalige dochter van DAF en vandaag de enige onafhankelijke ontwikkelaar en producent van automatische transmissiesystemen, met hoofdzetel in Sint-Truiden. Momenteel produceert de fabriek maandelijks een hoeveelheid producten die zes jaar geleden nog een volledig jaarvolume vormden.  De output per directe werknemer is quasi verdubbeld,  terwijl de uitval de laatste vijf jaren met een factor vijf gereduceerd werd. Met een globaal  investeringsprogramma  van 350 miljoen euro voor de komende vier jaren moet het huidige productievolume nog een keer meer dan verviervoudigd worden.

Punch maakt zich sterk als internationale speler in productontwikkelingen voor hybride en elektrische voertuigen. Kennis en innovatie in proces en productie zijn de kern van het duurzame businessmodel dat het bedrijf handhaaf voor zijn verankeringsstrategie in België: product- en procesontwikkeling,  opstart van productie en productie van key-componenten gebeuren in België, eindassemblage van de transmissiesystemen in de eigen (Chinese) fabriek, in de buurt van de - hoofdzakelijk Aziatische - klanten. De onderneming kan bogen op een unieke kennis die moeilijk te kopiëren is.

Productie en personeel

Het huidige, vrij uniforme productieproces wordt efficiënt uitgevoerd. Eén machine is vandaag in staat te doen wat vier jaar geleden door zeven machines gedaan werd. Priotiteitsmachines zijn duidelijk aangegeven.

In productie zijn betrokkenheid van en zelfsturing  binnen teams de basis voor een algeheel verbeteringsproces. Centraal staan teamwerking, planning en organisatie van het werk, spontane kennisdeling binnen de teams en de ontwikkeling van talent en competenties.

De uit Japan afkomstige, lean-manufacturing-strategie 5S-housekeeping is de basis voor een goed georganiseerde fabriek. Voor procesinnovatie wordt de eveneens van oorsprong Japanse aanpak Kaizen veelvuldig toegepast, terwijl procesverbeteringen in zelfsturende teams worden uitgevoerd. Engineering is in het team geïntegreerd; innovaties worden door de R&D-afdeling opgenomen.

Ten slotte draagt het bedrijf ook de sociale dialoog hoog in het vaandel: zo worden vakbonden nauw betrokken bij de teamwerking , in de diverse verbetertrajecten en al heel vroeg bij veranderingen.

Netwerken om te groeien

Bij Punch zit een open houding tegenover samenwerking met derde partijen er eveneens ingebakken, om zo externe kennis optimaal te benutten. Het bedrijf werkt op alle niveaus samen met externe partijen. Het is de enige manier om de geplande groei van 500 procent over de komende vijf jaar te verwezenlijken.

In dit groeiplan wordt bijkomend gemikt op een brede uitrol van een tweetrapstransmissie voor elektrische voertuigen. Hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel vinden, zal één van de grootste uitdagingen blijken. 

In het kader van Made Different begeleiden Sirris en Agoria momenteel nog meer dan 200 andere bedrijven in hun transformatie naar Fabriek van de Toekomst. Deze bedrijven hebben momenteel één of meerdere transformaties lopen. Deze bedrijven zijn actief  in een brede waaier van sectoren: technologische industrie, voeding, textiel, papier, farmaceutica, transport, chemie, leder, meubel, medisch, bouw, … Het gaat zowel om kmo’s (66 procent) als grote ondernemingen (34 procent), verspreid over alle Vlaamse provincies. Sirris en Agoria schatten dat er tegen 2018 ongeveer 50 bedrijven het label ‘Factory of the future’ zullen verwerven. Tijdens deze termijn willen ze bovendien 500 bedrijven bereiken en begeleiden bij het realiseren van een of meerdere transformaties (terwijl de 50 Factories of the Future in alle zeven transformaties excelleren).

Deel dit artikel