3D-software tilt kennisverwerving naar hoger niveau

3D-software tilt kennisverwerving naar hoger niveau

Krachtige simulatie- en visualiseringtoepassingen zorgen ervoor dat computers steeds meer mogelijkheden bieden om informatie te creëren. Dit dankzij onder meer 3D-software.

Met modellering en simulatiesoftware komt de (3D-)werkelijkheid weer een stapje dichterbij, dit volgens een recent artikel in Datanews. In sommige sectoren is 3D-software quasi onmisbaar geworden. Denk maar aan de automotive, lucht- en ruimtevaart. Maar ook in andere sectoren, zoals de farmaceutische industrie, maken deze tools een opmars.

Zelfs de ramp tijdens de Love Parade in Duisburg vorig jaar kon met dergelijke hulpmiddelen geanalyseerd en in kaart gebracht worden: dankzij simulaties konden onderzoekers concluderen dan de paniek die in de massa uitbrak, zorgde voor 'menigtebevingen', golven van geduw die zich verspreiden in de menigte en een groeiende intensiteit vertonen. Waar ze zich voordeden, vielen doden. En dat bleken niet meteen de meest verwachte plekken te zijn, maar locaties die door de software waren aangegeven.

Dit artikel kwam tot stand dankzij het project "Doorbraaktechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst” in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van het Agentschap Ondernemen.

 

Deel dit artikel