Innovatie in meten en controleren van uw waterverbruik

Innovatie in meten en controleren van uw waterverbruik

De Vlaamse kmo Hydroko ontwikkelde een waterkraan en –meter die vanop afstand kan uitgelezen en bestuurd worden. Het product betekent een ommezwaai en innovatie op meerdere vlakken.

Hydroko NV, een kmo uit Kapelle-op-den-Bos gespecialiseerd in de productie van afsluiters, heeft recent een innovatief type watermeter uitgebracht.

De bestaande, 'klassieke' drinkwatermeter-/afsluitersystemen vereisen heel wat manuele interventie door de drinkwaterleveranciers en hun eindverbruikers. Dit houdt heel wat financiële, milieu- en monitoringaspecten in. Daarom heeft Hydroko een oplossing ontwikkeld: de 'HydroKonekt Smart'. Dit is een geautomatiseerde afsluiter die van op gelijk welke plaats en op gelijk welk tijdstip door de waterleverancier gestuurd kan worden. De 'HydroKonekt Smart' kan gegevens van de watermeter automatisch versturen via elke communicatietechnologie. Hierdoor kan de eindgebruiker informatie over zijn dagelijks waterverbruik ontvangen en wordt hij ook in geval van een lek gewaarschuwd.

De innovatieve en draadloze watermeter heeft Hydroko samen met imec ontwikkeld. De kmo besliste bovendien om haar productie, die nu grotendeels in Azië gebeurt, terug naar België te halen. De reden hiervoor is dat de onderneming snel wil kunnen inspelen op vragen van klanten. Zo verwacht het bedrijf in de komende jaren honderdduizenden van deze meters te leveren.

Hydroko doet voor ondersteuning van het opzetten van haar productieproces en de automatisatie ervan een beroep op Sirris. Zo zullen de procestijden worden geminimaliseerd, innovatieve automatisatieoplossingen ontwikkeld en de hele productieketen onder de loep genomen worden, om zo een kostenefficiënt proces te verkrijgen.

contact: Olivier Malek - Sirris

Deel dit artikel