Factories of the future

Toyota wordt wereldwijd bejubeld voor de ontwikkeling van lean manufacturing. Maar hoe moeilijk was dit eigenlijk? Vergt dit het werk van genieën of is het allemaal wat overroepen?

Newtec is een Belgisch hi-tech bedrijf dat technologie ontwikkelt voor de satelietcommunicatie. Newtec is zowel een genetwerkte als een digitale fabriek en daarmee een mooi voorbeeld van een fabriek van de toekomst.

Luc Blyaert, hoofdredacteur van Data News, ziet een groeiende trend opduiken: allerlei digitale toepassingen moeten de groei van business stimuleren. Inventief zijn met IT is de boodschap in deze tijden van crisis.

Na Google blijkt nu ook Microsoft aan een 'slimme bril' te werken. Hierbij worden via augmented reality (AR) computerbeelden of informatie voor het oog geprojecteerd, die waarde toevoegen aan wat de gebruiker ziet.

Je e-mail- en sms-berichten lezen zonder dat je nog naar je smartphone moet kijken dankzij een rechtstreekse projectie voor je ogen, het wordt misschien heel binnenkort al realiteit.
Het Centrum voor Microsysteemtechnologie (CMST), het geassocieerde lab van Imec aan de Universiteit Gent, is erin geslaagd een sferisch LCD-scherm in te bouwen in een contactlens. De realisatie is een eerste stap naar volledig gepixelde contactlenzen die een aanzienlijk potentieel hebben in medische en cosmetische toepassingen.

Race Productions n.v., beter bekend onder de merknaam Ridley Bikes, is een succesvol en vooruitstrevend Vlaams industrieel bedrijf. De beste wielrenners en cyclocrossers ter wereld behalen successen op hun producten en jaar na jaar realiseert de onderneming mooie groeicijfers. Zelfs in de huidige tegenvallende economische conjunctuur slaagt Race Productions erin te blijven groeien zowel in absolute aantallen als relatief in verhouding tot hun voornaamste concurrenten.

Deze bijdrage van Jan Deckers van KU Leuven gaat dieper in op de additieve productie van keramiek, meerbepaald SLS (selective laser sintering) van composietpoederagglomeraten voor de productie van aluminiumoxide (alumina) en zirkoniumoxide (zirkonia) stukken.

RoboJob heeft een geoptimaliseerde versie van een be- en ontlaadsysteem voor machines met klauwopspanning. Het nieuwe systeem wil een antwoord bieden op de vraag naar dergelijke systemen vanuit de industrie.

Recent ondernamen twee experts van Sirris een reis naar het Verre Oosten. Dit als onderdeel van een studie voor Made Different en in het kader van een project rond precisie. Ze bezochten er verschillende bedrijven – fabrikanten en gebruikers van precisiemachines – in China en Taiwan.

Open Bedrijvendag was ongetwijfeld een groot succes voor Made Different. Zowel Sirris, FMTC en KU Leuven als de deelnemende lidbedrijven van het project konden rekenen op tal van geïnteresseerde bezoekers.

Pagina's